onsdag 19 september 2012

Ny vinbok: Vinet och miljön. Ekologiskt, biodynamiskt och naturligt.


   Britt och Per Karlsson bosatta i Paris är verksamma som författare, vinbedömare, kurs- och vinresearrangörer under namnet BKWine. De har tidigare gett ut vinböckerna Languedoc (2007) och Ett vin blir till (2009), där sistnämnda bl a blev utsedd till Sveriges bästa bok i kategorin dryckeslitteratur.
Deras nyligen utgivna bok Vinet och miljön ligger väldigt rätt i tiden när naturvinmässorna avlöser varandra i Europa och Systembolaget under det gångna året för första gången haft ett delvis omdebatterat ”naturvinsläpp”. Många verkar inte riktigt klara över skillnaderna (eller likheterna) mellan ekologiska, biodynamiska, naturliga och hållbara tillverkningsmetoder och viner. Boken uppges syfta till att försöka reda ut begreppen utan att ta parti för eller emot någon speciell inriktning på vinproduktion.

   Man lyckas ganska väl med detta på 327 sidor. Boken är uppdelad i två huvudsektioner. I första delen avhandlas det mesta vi behöver veta om ämnet. Förutom information om de olika odlings- och tillverkningsbegreppen får vi även kunskaper kring lagar, regler och kontrollorgan. Boken är så detaljerad att den, åtminstone för oss, närmast kommer att bli en uppslags- eller referensbok. Därför hade ett register med nyckelord och begrepp i slutet varit av stort värde även om innehållsförteckningen i början i viss mån kompenserar för detta. Likaså skulle man önska att referenslistan på slutet var något fylligare. Vissa uppgifter är säkert diskutabla och kan nog komma att ifrågasättas och det hade därför varit önskvärt att uppgifterna i boken var knutna till de angivna referenserna. Å andra sidan får detaljrikedomen oss att känna att det har gjorts ett gediget jobb och att det ligger ett omfattande researcharbete bakom.

   Rikligt med foton av Per Karlsson lättar upp den mer teoretiska lite stelare första hälften. I del två får vi i stället exempel på ekologiska, biodynamiska och naturvinsproducenter som delger sina tankar kring ämnet. Efter första delens mer skolboksliknande prosa är det befriande att få ta del av lite lättsammare mjuka fakta och fördjupa de nyvunna teoretiska kunskaperna. Producenturvalet är av naturliga skäl begränsat men visst kan man få uppfattningen att författarna i viss mån tar parti för ”icke traditionell” tillverkning. Några direkt negativa röster om detta hittar vi i alla fall inte. Vad är skälen till att 95% av vintillverkningen i Europa fortfarande sker på traditionellt sätt? Är det bara ekonomiska intressen eller finns andra orsaker? Hur många odlare har försökt att ställa om till ekologiskt eller liknande utan att lyckas? Här fattas en bit för att vi skall kunna bilda oss en mer välgrundad uppfattning. Dock är förhållningssättet i stort neutralt och boken är mycket informativ och lärorik. Den platsar definitivt i varje vinintresserads bokhylla.


Recensionsexemplar har erhållits från Carlson Bokförlag

2 kommentarer:

 1. Spännande. Och nervöst. Den första recensionen!

  Tack för kommentarerna! När man jobbat med ett projekt så här länge och mycket är det väldigt spännande att se hur resultatet uppfattas av andra!

  Lite kommentarer och/eller förklaringar:

  Jo, den är delvis, men bara delvis, tänkt som en referensbok. Eller snarare, en bok som faktiskt förklarar alla de detaljer som ingen annan bryr sig om att berätta. Men det är nog inget som man läser från pärm till pärm utan vidare.

  Vi funderade länge på ett register, eller alfabetiskt index. Men vi kom fram till att det inte skulle bli så mycket mer information i det än vad som finns i innehållsförteckningen. Där finns allt väsentligt listat. Men förstås inte alla förekomster av varje term. Skulle man lista varje ställe vi nämner t.ex. svavel så skulle det bli en hiskeligt lång lista. Så vi bestämde oss för att det var överflödigt.

  Referenslistan är ganska kortfattad, men innehåller i stort sett alla huvudsakliga verk av vikt. Det som saknas är alla organisationer inom området (som finns uppräknade inne i boken) som bidragit med information, massor med olika webbsajter (för många och ett för rörligt mål för att tas med), och alla samtal med personer (dito).

  Lite osäker på vad du menar med att vi tar parti för ”icke-traditionell” tillverkning. Urvalet av producenter är baserat på två kriterier: 1) de håller sig inom bokens område, och 2) det är producenter som vi tycker gör bra viner och som vi vill rekommendera. I efterhand noterade vi att det var anmärkningsvärt många biodynamiker (är det kanske det du menar med icke-traditionella?), men det var först i efterhand som vi märkte det. Det var på inget sätt ett urvalskriterium och markerar inte alls ett ställningstagande från vår sida. Kanske är det helt enkelt så att många av dem gör bra vin?

  Visst finns det mycket som man skulle kunna kritisera inom området boken behandlar, men vi ville framför allt beskriva. Delvis är det på grund av att det finns så många andra som är så effektiva på att kritisera (ibland utan att förklara varför och ibland utan att känna till fakta) men framför allt för att det i första hand är viktigt att begripa bakgrunden innan man kritiserar. Så kritiken överlåter vi delvis till läsaren själv. Och dessutom: ett genomgående tema i boken är att det finns inga enkla svar: man kan på goda grunder kritisera både de som är och de som inte är XYX. (XYZ = välj lämplig miljöetikett) Om du vill höra dundrande kritik är du välkommen hem en fredag när vi sitter vid middagsbordet med ett av dessa viner i glasen som vi inte är överens om!

  Och slutligen, ”vad är skälen till att 95 % av vintillverkningen i Europa fortfarande sker på traditionellt sätt?” Svaret på det är nog huvudsakligen att för 20-30 år sedan var det 100 % så redan 5 % ”eko” innebär bara det en kraftig ökning. En ökning som fortsätter år från år. Det är helt klart en kraftig trend mot mer och mer ”eko”-viner (av alla sorter). Sen finns det mycket som bromsar. T.ex. att det inte alltid helt självklart är bättre (som vi också skriver i boken), att det är (eller kan kännas som) ett ekonomiskt risktagande, att det finns många som är tveksamma till storskaliga implementeringar, att förändringar sker långsamt, inte minst inom jordbrukssektorn mm mm.

  Det blev en lång kommentar men så blir det kanske när man har en uppdämd nyfikenhet på vad andra ska tycka!

  Tack för kommentarerna!

  -P

  SvaraRadera
 2. Förstår att det är många val och ibland kompromisser som måste göras på vägen. Intressant att höra hur ni tänkt.
  Jo jag menar samtliga XYZ-producenter när jag skriver ”icke-traditionell”. Förstår att tanken med urvalet var de som håller sig inom området men visst måste det finnas f d traditionella producenter som tycker att de valt fel väg efter omställningen t ex för att det inte gått ihop ekonomiskt. Kanske ni också kunde haft med någon av alla traditionella (och bra) producenter ni träffat som kanske övervägt XYZ men ändå valt att fortsätta traditionellt av något skäl. Är syftet att beskriva objektivt så hade det gett en bättre balans med lite kritiska röster också innan själva ställningstagandet överlämnas till läsaren. Detta utifrån min recensentsyn på boken och upplägget.
  Personligen är jag tacksam för tipsen om bra producenter inom detta område. Det finns mycket skräp oavsett odlings- och tillverkningsmetod och det bästa är förstås att hitta de godaste vinerna där producenten dessutom värnar om miljön i mesta möjliga mån.
  Ser fram emot den där fredagen någon gång ;)

  SvaraRadera