söndag 26 augusti 2012

Hur mycket vin kan man dricka utan att det är skadligt?Kanske en tråkig men icke desto mindre viktig fråga inte minst för oss som är extra vinintresserade. Nyfikenheten på nya viner och det närmast obegränsade utbudet världen över gör att man trots allt måste hitta en balans i vinprovandet utan att ta skada i förtid. Att alkohol är ett gift och potentiellt beroendeframkallande är väl oomtvistat men vad är det för riktlinjer som egentligen gäller om man vill undvika skadliga effekter?

Munskänkarna lär ut att det på längre sikt är ”praktiskt taget ofarligt” för en man att dricka upp till 2/3 flaska vin per vecka och för en kvinna ½ flaska. Vidare är det ”knappast någon fara” om du som man dricker upp till 2 flaskor vin och som kvinna 1½ flaska per vecka. Man uppger också att man som riktmärke bör dricka max ½ flaska vin vid ett enstaka tillfälle och ha minst två alkoholfria dagar per vecka.
Som källor anges Systembolaget, Apoteksbolaget och Folkhälsoinstitutet.
Detta är säkert lätt att okritiskt ta till sig om man tycker om att prova och dricka vin, men i sjukvårdsöron låter 2 respektive 1½ flaska vin i veckan som en hög konsumtion för att man skall känna sig på den säkra sidan.

Med andra ord – här behövs en granskning av källorna.

Systembolaget
Systembolaget har på sin hemsida ganska många rubriker angående det man kallar fakta och forskning om alkohol inom olika områden. Under rubriken ”Hur mycket är för mycket” anger man att i teorin är riskerna små så länge man dricker högst 2 glas vin om dagen som man och 1½  glas som kvinna. Det låter ju lite som hos Munskänkarna, men ingenstans framgår hur stora glasen är, vilken alkoholprocent vinet har eller vad man menar med risker. Man kan ana utifrån texten att det handlar om risken för beroende. Övriga risker nämner man i alla fall inget om. Några källhänvisningar hittar vi inte heller.
För säkerhets skull garderar man sig med att det är svårt att ge allmänna råd om vad som är en riskfri konsumtion. Ja det kan vi väl våga hålla med om redan här.
Vi fortsätter.

Apoteksbolaget
Läkemedelsboken har utgetts av Apoteksbolaget sedan första utgåvan 1977. Sannolikt är det därför Munskänkarna använder denna referens i sitt kompendium som är från 2009. Med anledning av apoteksmarknadens avreglering ges läkemedelsboken numera ut av Läkemedelsverket. Den uppdateras vartannat år och är ett slags svenskt referensverk för framför allt allmänläkare(distriktsläkare) och läkare under specialistubildning, men vänder sig även till läkare inom andra specialiteter och annan sjukvårdspersonal. Förutom producentoberoende information om läkemedel beskrivs olika sjukdomstillstånd, deras förekomst, symtom, diagnostik och behandling i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Den borde man väl kunna lita på?

Man definierar riskbruk i senaste upplagan (2011/2012) som ”en konsumtion som signifikant ökar risken för somatiska(fysiska) och psykiska skador”
Hälsoproblem som kan tyda på riskbruk är:
 • Magkatarr
 • Högt blodtryck
 • Hjärtrytmrubbningar
 • Infertilitet och impotens
 • Hudsjukdomar
 • Gikt
 • Långvarig smärta
 • Sömnbesvär
 • Ångest, oro, nedstämdhet
 • ”Kroniskt trötthetssyndrom”
 • Nedsatt minnesförmåga
 • Frekvent sjukskrivning/psykosocial problematik på arbetsplatsen

Men hur är det nu med alkoholmängderna för att det skall räknas som ett riskbruk?
Jo då hänvisar man till Statens Folkhälsoinstitut och följande faktaruta:

Epidemiologi – kvantitet och risk 
(källa: Statens folkhälsoinstitut)
Risknivåer för alkohol (i standardglas/vecka)
Ett standardglas motsvarar 12 g alkohol. Denna
mängd alkohol finns i ett glas (15 cl) vin, en flaska
(33 cl) starköl (5%) eller 4 cl starksprit.

Kvinna:
9 standardglas/vecka = 2 flaskor vin 

eller 10 flaskor starköl/vecka eller 40 cl stark-
sprit/vecka

Man:
14 standardglas/vecka = 3 flaskor vin eller 

15 flaskor starköl/vecka eller 60 cl starksprit/
Vecka

Som riskkonsumtion/riskbruk räknas också all kon-
sumtion motsvarande 5 (män) respektive 4 (kvin-
nor) standardglas vid ett enda avgränsat tillfälle 
(”intensivkonsumtion”).
Under graviditet är det okänt ifall en liten 
mängd alkohol kan intas utan risk för fostret, 
varför rekommendationen är att helt avstå från 
alkohol.

Whoops!!
Nu är vi plötsligt uppe i 3 flaskor vin per vecka för män och kvinnorna får dricka som en manlig munskänkare, dvs 2 flaskor i veckan.

Om man då i faktarutan menar 3 flaskor Amarone med 15% alkoholhalt så väljer jag väldigt mycket hellre t ex 6 flaskor 2010 Forstmeister Geltz-Zilliken Saarburger Rausch Riesling Spätlese (7,5% ) .
Varje vecka!
Riskfritt!
Ja nu är ju beställningswebsaldot på systembolaget bara 38 flaskor i skrivande stund och de kostar 265kr/st så man kanske får sansa sig lite.

Dags att granska matematiken bakom således.

Ett standardglas motsvarar 12g alkohol.
Densiteten för alkohol är 0,789g/ml
Alkoholhalten i viner är som bekant väldigt varierande. För att vara på den säkra sidan om vi nu pratar risker och eftersom en stor del av svenska folket verkar tycka om just Amarone (av delvis outgrundlig anledning) kan man väl lägga sig i det lite högre procentspannet, säg 13%, som ett genomsnitt (annars får ni bannemej räkna om det själva)

Vi kan då raskt räkna ut att ett standardglas innehåller 15,2 ml ren alkohol eller om ni hellre vill 11,7 cl 13%-igt vin. Väljer vi 12 % blir mängden 12,7cl och 14% alkholhalt motsvarar 10,9 cl.
I läkemedelsboken har man angett att ett glas innehåller 15cl vilket motsvarar en alkoholhalt på 10,1%. Det är väl knappast en rimlig genomsnittlig alkoholhalt?
Dessutom blir 14 glas à 15 cl 2,8 flaskor vin. 9 glas motsvarar 1,8 flaskor. Man har alltså avrundat uppåt trots att vi snackar riskbruk. Hur tänkte vi här??
Man undrar vilket vin författaren satt och smuttade på när hen skrev. Inte var det 10,1% bara…

Vi kan väl i alla fall i analogi med ovanstående enas om att ett standardglas innehåller 12 cl standardvin med alkoholhalt 13%. En standardvinflaska skulle då innehålla 6 sådana glas.
Avrundat stämmer detta med Munskänkarnas riktlinjer för kvinnor (9glas=1,4 standardvinflaska) och med lite mer säkerhetsmarginal för män (14 glas= 2,24 standardvinflaskor)
De känns därför mer trovärdiga än Läkemedelsboken/Läkemedelsverket i detta avseende.

Har ni tröttnat än?

Lika bra att gå till självaste huvudkällan.

Folkhälsoinstitutet
Så här står det på deras hemsida:

”Det finns idag ingen nationellt eller internationellt vedertagen definition på riskbruk av alkohol. Statens folkhälsoinstitut beskriver riskbruk av alkohol som ett alkoholbruk som medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.
Hög alkoholkonsumtion kopplas till ett sextiotal olika sjukdomar och hälsoproblem. Vid riskbruk finns ibland tecken på, men inga tydliga bevis för, att alkoholrelaterad skada uppkommit. Det motiverar att hälso- och sjukvårdspersonal ställer rutinmässiga frågor om alkoholkonsumtion till dem som uppsöker hälso- och sjukvården.
Steget från liten risk till förhöjd risk är flytande och man känner idag inte till någon helt riskfri konsumtion. I undersökningar av riskbrukets omfattning i samhället måste man ändå göra en gränsdragning mellan riskbruk och icke riskbruk av alkohol. I sådana fall talar man om riskbruk när

 • en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
 • en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka (ett standardglas innehåller 12 gram alkohol).

Riskbruk av alkohol föreligger även vid intensivkonsumtion, d.v.s. när
 • en man dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle
 • en kvinna dricker mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle.

Riskbruk av alkohol kan även gälla vid lägre alkoholkonsumtion, exempelvis under graviditet, i många situationer i arbetslivet, i trafiken samt under uppväxtåren. Detsamma gäller när man har vissa sjukdomar, äter vissa mediciner samt för dem som har ökad känslighet för alkohol.

Definitionen är för närvarande under bearbetning.”

Man hittar också att ett standardglas innehåller 12-15 cl vin. Det var alltså här författarna i Läkemedelsboken valde det lite större glaset (eller lägre alkoholhalten).

Ja det mesta låter som tidigare väldigt luddigt och när man läser den sista brasklappen blir man riktigt fundersam.
Den svenska huvudkällan (FHI) till Munskänkarnas, Systembolagets och sjukvårdens riktlinjer för vad som är riskbruk redovisar faktiskt inte en enda studie som ligger till grund för slutsatserna.

Inte heller framgår det varför gränserna för män resp kvinnor är olika. Är det enbart relaterat till den genomsnittliga vikten eller andra faktorer? Hur alkoholen fördelar sig i kroppen eller hur den bryts ner t ex.

Kompletterande efterforskningar ger vid handen att den genomsnittliga könsskillnaden beror på två saker:
1) Kvinnor väger i genomsnitt mindre än män.
2) Kvinnokroppen har i genomsnitt en lägre andel vatten och högre andel fett än män. Eftersom alkohol är vattenlösligt blir det en högre promillehalt för kvinnor i blodet än vad det blir för män vid samma alkholintag.

För att försvåra ytterligare har dessutom olika länder olika gränser för riskbruk, antingen samma, högre eller lägre än de svenska.
WHO ger inga ytterligare ledtrådar vad gäller definition och gränser för vad som kan tänkas vara riskabelt mer än att ett alkoholintag på minst 60g (5 standardglas) vid ett och samma tillfälle är skadligt.

Har vi blivit ett dugg klokare?

Vi försöker sammanfatta:
 • Alkohol kan otvetydigt vara skadligt fysiskt och/eller psykiskt.
 • Var gränsen för detta går är inte klart definierat.
 • I Sverige anges riskbruk som mer än 14 glas/v för män och 9 för kvinnor, där ett glas motsvarar 12 cl 13% vin men man vet inte om gränsen är lägre (eller högre?) än så.

Och kom nu inte med någon kommentar om alkoholens positiva effekter. Det finns det inte heller någon som vet något om.

Vi slår fast att vinprovning är trevligt och vin är gott.

Med andra ord, ni kunde ha skippat läsningen av detta och göra som tidigare:

Använd
sunt
förnuft

och håll er åtminstone under den svenska riskbruksgränsen tills vi vet bättre.3 kommentarer:

 1. Kenneth Forsström9 juli 2013 21:00

  jag tackar och länkar/delar vidare detta ypperligt välformulerade och smått roande analysarbete, tack!

  SvaraRadera
 2. Kul att höra och trevligt att äntligen få respons på detta! Är faktiskt seriöst och grundligt genomarbetat. Länka gärna vidare med hänvisning till bloggen som källa.

  SvaraRadera
 3. Väldigt kul (och genomarbetad) läsning, som åter blivit aktuell,4 augusti 2016, eftersom världen (på nytt...?) upptäckt att ingen egentligen vet.

  SvaraRadera